KNJIŽNICA

 

Ponedjeljak  

Utorak 

Srijeda  

Četvrtak  

Petak 

Radno vrijeme s korisnicima 

8.00-12.00 h

Pauza: 10.00-10.30

13.00-17.00 h

Pauza: 14.00 do 14.30

8.00-12.00

Pauza: 10.00-10.30

8.00-12.00

Pauza: 10.00-10.30

13.00-14.00 h