USPJEŠNO ZAVRŠEN POSTUPAK REAKREDITACIJE VISOKE ŠKOLE VIROVITICA

Tijekom ožujka 2014.g. Agencija za znanost i visoko obrazovanje provela je postupak reakreditacije Visoke škole Virovitica te je 1. prosinca 2014.g. uputila akreditacijsku preporuku u kojoj ministru znanosti, obrazovanja i sporta preporuča izdavanje potvrde o ispunjavanju svih uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Akreditacijska preporuka donesena je na temelju analize dokumentacije Visoke škole dostavljene u dokumentu „Samoanaliza“, Izvješća o zadovoljavanju kvantitativnih kriterija iz informacijskog sustava MOZVAG, Izvješća Stručnog povjerenstva, Ocjene kvalitete temeljene na sedam standarda propisanih u Kriterijima za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola, kao i konačnog stručnog mišljenja Akreditacijskog savjeta.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta izdao je 19. prosinca potvrdu kojom potvrđuje da Visoka škola ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja utvrđene odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima izdavanja dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta te Kriterija za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Visoka škola dobila je visoke ocjene u standardima a koje su rezultat dosadašnjeg zajedničkog rada i napora uprave Visoke škole, naših studenata, nastavnog i nenastavog kadra, te Upravnog vijeća i Gospodarskog savjeta.

Sinteza reakreditacije provedene u akademskoj godini 2013./2014

Izvor slike:

2013. /2014., Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Odjel za istraživanje i razvoj

Sinteza reakreditacije provedene u akademskoj godini 2013./2014., strana 23

POTVRDA MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

AKREDITACIJSKA PREPORUKA

SINTEZA REAKREDITACIJE PROVEDENE U AKADEMSKOJ GODINI 2013./2014. 

Kvaliteta i sustavi upravljanja na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici:

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici usmjerena je na potpuno zadovoljavanje standarda i smjernica za osiguranje kvalitete europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) i Agencije za visoko obrazovanje (AZVO).

Tijela sustava za osiguranje kvalitete na Visokoj školi su:

Centar za upravljanje kvalitetom brine o održavanju sustava upravljanja. Vijeće centra za upravljanje kvalitetom u čijem su sastavu i predstavnici studenata nadzire rad centra

Zadaće Jedinice za osiguravanje kvalitete Visoke škole jesu donošenje strateških dokumenata i utvrđivanje smjernica razvoja sustava upravljanja i unapređivanja kvalitete Visoke škole te koordinacija i objedinjavanje svih aktivnosti vezanih za upravljanje, unapređivanje i osiguravanje kvaltete Visoke škole

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici usmjerena je ka trajnom poboljšanju svih procesa te na konstantno podizanje kvalitete razine svojih usluga i procesa.