Kvaliteta i sustavi upravljanja na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici:

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici usmjerena je na potpuno zadovoljavanje standarda i smjernica za osiguranje kvalitete europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) i Agencije za visoko obrazovanje (AZVO).

Tijela sustava za osiguranje kvalitete na Visokoj školi su:

Centar za upravljanje kvalitetom brine o održavanju sustava upravljanja. Vijeće centra za upravljanje kvalitetom u čijem su sastavu i predstavnici studenata nadzire rad centra

Zadaće Jedinice za osiguravanje kvalitete Visoke škole jesu donošenje strateških dokumenata i utvrđivanje smjernica razvoja sustava upravljanja i unapređivanja kvalitete Visoke škole te koordinacija i objedinjavanje svih aktivnosti vezanih za upravljanje, unapređivanje i osiguravanje kvaltete Visoke škole

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici usmjerena je ka trajnom poboljšanju svih procesa te na konstantno podizanje kvalitete razine svojih usluga i procesa.