Zadaće Jedinice za osiguravanje kvalitete Visoke škole su donošenje strateških dokumenata i utvrđivanje smjernica razvoja sustava upravljanja i unapređivanja kvalitete Visoke škole te koordinacija i objedinjavanje svih aktivnosti vezanih za upravljanje, unapređivanje i osiguravanje kvalitete Visoke škole.

Članovi Jedinice:

  1. dr.sc. Irena Bosnić, v.pred., predsjednica (kontakt: irena.bosnic@vsmti.hr)
  2. Božidar Jaković, mag.oec., pred., zamjenik predsjednice
  3. dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š., član
  4. mr.sc. Neven Garača, v.pred., član
  5. mr.sc. Vesna Šerepac, dipl.pedagog, pred., članica
  6. Tin Gelenčer, student, član