1. dr.sc.Dejan Tubić, v.pred., član (kontakt: dejan.tubic@vsmti.hr)
  2. Mario Pecimotika, mag.educ.phys. et inf., asistent, član
  3. Ivana Vezmarović, članica