1. Ivan Heđi, dipl.ing., v.pred., predsjednik povjerenstva (kontakt: ivan.hedi@vsmti.hr)

  • dr.sc. Dejan Tubić, pred., zamjenik predsjednika

2. Mladena Bedeković, univ.spec.oec., v.pred., članica

  • dr.sc. Irena Bosnić, v.pred., zamjenica članice

3. Matko Gabaj, student, član

  • Josip Kateković, student, zamjenik člana