Sastav Radničkog vijeća Visoke škole

Sastav Radničkog vijeća Visoke škole2017-11-10T15:30:07+00:00

Prema Zapisniku o konačnim rezultatima izbora za Radničko vijeće Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici od 31. prosinca 2014. godine, u Radničko vijeće Visoke škole Virovitica, koje čini jedan član i zamjenik, izabrani su:

dr.sc. Dejan Tubić – član
Božidar Jaković, mag.oec. – zamjenik člana

Prema Zapisniku konačnim rezultatima izbora za Radničko vijeće od 30. prosinca 2011. godine, u Radničko vijeće Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, koje čini jedan član i zamjenik, izabrani su:

Edita Tolušić, dipl.iur., univ.spec.admin.publ., – člana
Dragica Kiralj, dipl.oec. – zamjenik člana