Poštovane/poštovani,

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici državna je institucija osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske 7. rujna 2007. godine. Na temelju ishođenih dopusnica za izvođenje studijskih programa na Visokoj školi se izvode preddiplomski stručni studiji:

  • Elektrotehnika (smjer Telekomunikacije i informatika)
  • Računarstvo (smjer Programsko inženjerstvo)
  • Menadžment (smjerovi Informatički menadžment i Menadžment ruralnog turizma)
  • Poduzetništvo (smjer Poduzetništvo usluga)

Osim preddiplomskih, izvodimo i diplomski specijalistički stručni studij Menadžmenta sa smjerovima Menadžment malih i srednjih poduzeća i Destinacijski menadžment. Time našim studentima omogućavamo potpunu vertikalnu prohodnost visokog obrazovanja.

Visoka škola djeluje u prostoru bivše vojarne, koji je 2011. potpuno obnovljen. Studentska menza s kafićem izgrađena je 2014. godine, dok je Studentski dom izgrađen 2017. godine. Iste godine primio je i svoje prve stanare, a danas je svih 108 ležajeva popunjeno. Posebno smo ponosni što je gotovo cijela investicija financirana sredstvima iz EU fondova.

Trudimo se razviti komunikaciju s našim studentima u kojoj student nije samo matični broj, već osoba. Manje grupe omogućavaju nam osobni pristup studentu, čime se lakše ostvaruju potencijali koji bi „grupnim“ pristupom možda ostali neostvareni.

Vizija

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, kao ambiciozna i poduzetnički orijentirana javna ustanova, postat će vodeće regionalno učilište u području stručnog i primijenjenog visokog obrazovanja, temeljenog na konceptu cjeloživotnog učenja i odgovornosti za znanje kao javnog dobra i time bitno doprinositi razvoju regije i Republike Hrvatske.

Misija

Misija Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici je obrazovanje stručnjaka izraženog poduzetničkog duha spremnih za samostalnu primjenu stečenih znanja i kompetencija, koja će im omogućit konkurentnost na tržištu rada, stručnu, akademsku i socijalnu mobilnost. Studenti, nastavnici, asistenti i osoblje glavna su snaga Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici jer ljudi su najvažniji razvojni potencijal svakog društva… Nastavni proces temeljimo na akademskim slobodama, promicanju kvalitete i suvremenih spoznaja u disciplinarnim područjima koja su kompatibilna studijskim programima, te podupiremo transfer znanja kao osnovnu pretpostavku povezivanja, razvoja i suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom.

Naše temeljne vrijednosti su odgovornost, ambicioznost, otvorenost, kreativnost, akademska autonomija i izvrsnost.

Odluka o studiranju i odabir studija jedna je od važnijih odluka u životu mladog čovjeka. Svaki maturant koji za svoje daljnje školovanje odabere našu Visoku školu predstavlja nam izuzetnu čast, ali i obvezu. Nadamo se da ćete nam omogućiti da Vaše ukazano povjerenje opravdamo.

Dobro došli!