Voditelj centra: Antonio Šarabok, mag.ing.comp.

Vijeće Centra:

 • Antonio Šarabok, mag.ing.comp., predsjednik
 • dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š., član
 • Ivan Heđi. dipl.ing. v.pred.,  član

Aktivnosti Centra:

 • Istraživanja u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
 • Razvoj novih programskih produkata i njihova implementacija u gospodarstvu.
 • Pružanje savjetodavnih i konzultantskih usluga.
 • Transfer i primjena znanja, rezultata stručnih i znanstvenih istraživanja iz obrazovnog sektora u gospodarstvo  i javni sektor te obrnuto.
 • Transfer i primjena znanja, rezultata stručnih i znanstvenih istraživanja u nastavni proces.
 • Predlaganje i poticanje donošenja mjera za unapređivanje istraživačke i razvojne djelatnosti.
 • Unaprjeđenje suradnje s gospodarstvom i lokalnom zajednicom.
 • Ostali poslovi u svezi istraživačke i razvojne djelatnosti.

Web stranica centra – rnd.vsmti.hr

Galerija fotografija