Voditeljica Centra: Ivana Vidak, dipl.bibl. i prof., v.pred.

Vijeće Centra:

 • Ivana Vidak, dipl.bibl. i prof., v.pred., predsjednica
 • dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š., član
 • dr.sc. Dejan Tubić, v. pred., član
 • Mario Pecimotika, mag.educ.phys. et inf., član
 • Dragica Kiralj, dipl.oec., članica

Aktivnosti Centra:

 • Razmatranje stanja knjižnične i izdavačke djelatnosti
 • Nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe
 • Vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, te poslovanju knjižnice
 • Predlaganje i poticanje mjera za unapređivanje knjižnične i izdavačke djelatnosti
 • Predlaganje mjera za zaštitu knjižne građe
 • Unapređivanje programa i izvođenja izobrazbe korisnika za samostalnu upotrebu informacijskih izvora
 • Poticanje stvaralaštva putem izdavačke djelatnosti
 • Koordinacija aktivnosti vezanih za izdavanje i distribuciju udžbenika, skripti, knjiga, zbornika radova, zbornika radova sa znanstvenih i stručnih skupova, periodičnih publikacija i drugih službenih publikacija
 • Ostali poslovi vezani uz knjižničnu i izdavačku djelatnost