Voditelj Centra: Božidar Jaković, mag.oec., pred.

Vijeće centra:

 • Božidar Jaković, mag.oec., pred., predsjednik
 • Antonio Šarabok. mag.ing.comp, član
 • Marija Klipa, dipl.iur., član
 • Dragica Kiralj, dipl.oec., član
 • Tomislav Vincek, član (predstavnik studenata)

Zadaće centra za upravljanje kvalitetom:

 • Unapređenje usluga VŠMTI vezanih uz djelatnost Visoke škole,
 • Kontinuirano praćenje, mjerenje, analiziranje i podizanje razine zadovoljstva korisnika usluga Visoke škole,
 • Prikupljanje i analiziranje podataka vezanih uz realizaciju definiranih procesa te njihovo unapređivanje,
 • Usklađivanje sustava upravljanja sa promjenama zakonske regulative, te promjenama unutar VŠMTI,
 • Implementacija svih dostupnih inovacija i poboljšanja vezanih uz sustave upravljanja na VŠMTI,
 • Nadzor i provođenje korektivnih i preventivnih aktivnosti,
 • Nadzor i provođenje upravljanja dokumentacijom i zapisima,
 • Iniciranje i provođenje internih audita i unutarnjih samoprocjena,
 • Nadzor nad performansama sustava upravljanja kvalitetom i ostalim sustavima implementiranim na VŠMTI,
 • Periodična edukacija i podizanje svjesti svih zaposlenika i po potrebi korisnika usluga VŠMTI u svrhu ostvarivanja misije, vizije i politike kvalitete,
 • Omogućavanje dodatnog osposobljavanjai educiranja osoba zaduženih za upravljanja i realizaciju aktivnosti centra,
 • Kontinuirano usklađivanje sustava upravljanja kvalitetom sa Kriterijima za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola propisanih od strane AZVO te usklađivanje sa ESG smjernicama,
 • Ostali poslovi u svezi upravljanja kvalitetom.

Osnovni dokumenti sustava upravljanja nalaze se na stranici kvalitete VŠTMI.

Sva dokumentacija i zapisi koji su produkt rada Centra za upravljanje kvalitetom dostupni su na SkyDrive aplikaciji i kod Predstavnika za osiguranje kvalitete.

Novosti i aktivnosti centra:

2016 godina

2015 godina

2014 godina

Priprema za reakreditaciju 2014. 

2013 godina

Priprema za reakreditaciju 2014.

 • Do 31.12.2013.g. izrađena kompletna samoanaliza,
 • Rujan 2013.g. pokrenut postupak izrade samoanalize VŠMTI,
 • Rujan 2013.g. definiran je akcijski plan Reakreditacija 2014.

Auditi:

 • Tijekom 2013.g. provedena su 3 interna audita prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007
 • U svibnju 2013.g. uspješno je realiziran drugi nadzorni audit prema normama ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007 od certifikacijske kuće QS Group iz Zuricha.

Projekti Centra:

 • U rujnu 2013.g. realiziran je dio projekta uspostave sustava upravljanja kvalitetom u jedinice lokalne uprave. Uspješno je implementirana norma ISO 9001:2008 u gradsku upravu Grada Virovitice a prilikom koje su sudjelovali studenti 3. godine  kolegija „Upravljanje kvalitetom“ a pod mentorstvom Josipa Britvić, univ.spec.oec., pred. voditelja Centra za upravljanje kvalitetom. Implementacija je uspješno realizirana te je gradskoj upravi Grada Virovitice dodjeljen ISO 9001:2008 certifikat od strane britanske certifikacijske kuće URS.

Slika s dodjele ISO 9001:2008 certifikata Gradu Virovitici.

 • U sklopu projekta Uspostava sustava upravljanja kvalitetom u jedinice lokalne uprave ugovorena je implementacija ISO 9001:2008 sustava upravljanja kvalitetom u gradsku upravu Grada Virovitice. Više na www.ics.com.hr

Slika s potpisivanja ugovora o projektu implementacije ISO 9001:2008 u gradsku upravu Grada Virovitice

2012 godina

Edukacije:

 • U tijeku 2012.g. provedene su dvije edukacije svih zaposlenika VŠMTI na temu upoznavanja sa dokumentacijom sustava upravljanja kvalitetom, sa zahtjevima norme ISO 9001:2008, kriterijima AZVO-a, ESG smjernicama.
 • Za provođenje internih audita prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 osposobljena je članica centra za upravljanje kvalitetom Marija Klipa. Osposobljavanje je provela međunarodno akreditirana certifikacijska kuća na seminaru za interne auditore koji je održan na VŠMTI.

Auditi

 • Tijekom 2012.g. provedena su 3 interna audita prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007
 • U svibnju 2012.g. uspješno je realiziran prvi nadzorni audit prema normama ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007 od certifikacijske kuće QS Group iz Zuricha.
 • Plan internih audita u 2012.g.