Voditelj Centra: Božidar Jaković, mag.oec., pred.

Vijeće centra:

 • Božidar Jaković, mag.oec., pred., predsjednik
 • Marijana Špoljarić, mag. educ. math. et inf., v.pred., član
 • Marija Klipa, dipl.iur., član
 • Dragica Kiralj, dipl.oec., član
 • Ivana Pavičić, član (predstavnica studenata)

Zadaće centra za upravljanje kvalitetom:

 • Unapređenje usluga VŠMTI vezanih uz djelatnost Visoke škole,
 • Kontinuirano praćenje, mjerenje, analiziranje i podizanje razine zadovoljstva korisnika usluga Visoke škole,
 • Prikupljanje i analiziranje podataka vezanih uz realizaciju definiranih procesa te njihovo unapređivanje,
 • Usklađivanje sustava upravljanja sa promjenama zakonske regulative, te promjenama unutar VŠMTI,
 • Implementacija svih dostupnih inovacija i poboljšanja vezanih uz sustave upravljanja na VŠMTI,
 • Nadzor i provođenje korektivnih i preventivnih aktivnosti,
 • Nadzor i provođenje upravljanja dokumentacijom i zapisima,
 • Iniciranje i provođenje internih audita i unutarnjih samoprocjena,
 • Nadzor nad performansama sustava upravljanja kvalitetom i ostalim sustavima implementiranim na VŠMTI,
 • Periodična edukacija i podizanje svjesti svih zaposlenika i po potrebi korisnika usluga VŠMTI u svrhu ostvarivanja misije, vizije i politike kvalitete,
 • Omogućavanje dodatnog osposobljavanjai educiranja osoba zaduženih za upravljanja i realizaciju aktivnosti centra,
 • Kontinuirano usklađivanje sustava upravljanja kvalitetom sa Kriterijima za ocjenu kvalitete veleučilišta i visokih škola propisanih od strane AZVO te usklađivanje sa ESG smjernicama,
 • Ostali poslovi u svezi upravljanja kvalitetom.

Osnovni dokumenti sustava upravljanja nalaze se na stranici kvalitete VŠTMI.