Sva dokumentacija i zapisi koji su produkt rada Centra za upravljanje kvalitetom dostupni su na SkyDrive aplikaciji i kod Predstavnika za osiguranje kvalitete.

Novosti i aktivnosti centra:

2016 godina

2015 godina

2014 godina

Priprema za reakreditaciju 2014. 

2013 godina

Priprema za reakreditaciju 2014.

 • Do 31.12.2013.g. izrađena kompletna samoanaliza,
 • Rujan 2013.g. pokrenut postupak izrade samoanalize VŠMTI,
 • Rujan 2013.g. definiran je akcijski plan Reakreditacija 2014.

Auditi:

 • Tijekom 2013.g. provedena su 3 interna audita prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007
 • U svibnju 2013.g. uspješno je realiziran drugi nadzorni audit prema normama ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007 od certifikacijske kuće QS Group iz Zuricha.

Projekti Centra:

 • U rujnu 2013.g. realiziran je dio projekta uspostave sustava upravljanja kvalitetom u jedinice lokalne uprave. Uspješno je implementirana norma ISO 9001:2008 u gradsku upravu Grada Virovitice a prilikom koje su sudjelovali studenti 3. godine  kolegija „Upravljanje kvalitetom“ a pod mentorstvom Josipa Britvić, univ.spec.oec., pred. voditelja Centra za upravljanje kvalitetom. Implementacija je uspješno realizirana te je gradskoj upravi Grada Virovitice dodjeljen ISO 9001:2008 certifikat od strane britanske certifikacijske kuće URS.

Slika s dodjele ISO 9001:2008 certifikata Gradu Virovitici.

 • U sklopu projekta Uspostava sustava upravljanja kvalitetom u jedinice lokalne uprave ugovorena je implementacija ISO 9001:2008 sustava upravljanja kvalitetom u gradsku upravu Grada Virovitice. Više na www.ics.com.hr

Slika s potpisivanja ugovora o projektu implementacije ISO 9001:2008 u gradsku upravu Grada Virovitice

2012 godina

Edukacije:

 • U tijeku 2012.g. provedene su dvije edukacije svih zaposlenika VŠMTI na temu upoznavanja sa dokumentacijom sustava upravljanja kvalitetom, sa zahtjevima norme ISO 9001:2008, kriterijima AZVO-a, ESG smjernicama.
 • Za provođenje internih audita prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 osposobljena je članica centra za upravljanje kvalitetom Marija Klipa. Osposobljavanje je provela međunarodno akreditirana certifikacijska kuća na seminaru za interne auditore koji je održan na VŠMTI.

Auditi

 • Tijekom 2012.g. provedena su 3 interna audita prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007
 • U svibnju 2012.g. uspješno je realiziran prvi nadzorni audit prema normama ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007 od certifikacijske kuće QS Group iz Zuricha.
 • Plan internih audita u 2012.g.