dr.sc. Irena Bosnić, v.pred.

Kontakt:

Rad sa studentima (konzultacije)

 •    utorkom od 15h do 16h

Životopis

Irena Bosnić rođena je 22.11.1985. u Virovitici, Republika Hrvatska, gdje 2004. završava opću gimnaziju. Iste godine upisuje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, gdje 2008. diplomira na smjeru turistički menadžment među 10% najboljih studenata. Dobitnica je Dekanove nagrade za najboljeg studenta na drugoj godini studija. U travnju 2009. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij „Management“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te 4. prosinca 2015. godine obranom doktorske disertacije na temu „Marketing riječnog turizma“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Drage Ružića stječe akademsku titulu doktora znanosti u području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment. Nadalje, u svibnju 2010. godine uspješno završava „Tečaj za turističkog vodiča“ za područje sjeverozapadne Hrvatske, u lipnju 2011. završava program obrazovanja za „Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“,  u travnju 2013. završava „Tečaj I. razine za sommeliera“, dok u lipnju 2014. godine završava Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu.  Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom, a pasivno talijanskim jezikom. Prvo radno iskustvo stječe na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, gdje je zaposlena u ožujku 2009. na radnom mjestu asistenta. U prosincu 2012. izabrana je u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam. Od listopada 2013. godine obnaša funkciju pročelnice Odjela za turizam Visoke škole Virovitica. Sudjelovala je kao voditelj projektnog tima partnerske institucije na implementaciji IPA 4 projekta „Usvajanje principa HKO-a u visokom obrazovanju za sektor turizam“ u okviru kojeg je radila na izradi standarda kvalifikacije za Menadžment ruralnog turizma i novog studijskog programa te na provođenju edukacije 50 profesora o metodologiji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Tijekom svog radnog staža sudjelovala je i u izradi nekoliko studijskih programa: prijediplomskog stručnog studija Menedžment, smjer Menadžment ruralnog turizma,  prijediplomskog stručnog studija Poduzetništvo te specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment. Također je koautor Glavnog plana razvoja turizma Općine Pitomača do 2020. godine te Glavnog plana razvoja turizma Općine Kreševo od 2014. – 2020. godine koje je izrađivala Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici s ciljem poticanja razvoja turizma u općinama za koje su planovi izrađeni.

Nastava:

 • Ekonomika turizma
 • Poduzetništvo u ruralnom turizmu
 • Marketing u ruralnom turizmu
 • Turističke agencije i turoperatori
 • Kulturni turizam
 • Promocija autohtonih ruralnih proizvoda
 • Marketing turističke destinacije
 • Riječni turizam  

Interesi

 • Suvremeni trendovi u razvoju turizma, posebno ruralnih oblika turizma
 • Marketing u turizmu
 • Riječni turizam

Objavljeni radovi:

 1. Ružić, I., Bosnić, I., Kelić, I. (2016): River cruise as tourism product: marketing approach, U: Jautz, U., Cini, V. (eds.), Interdisciplinary management research XII, (ISSN 1847-0408) (pp. 339-349.), Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek.
 2. Bosnić, I., Jaković, B., Vidak, I. (2015): Defining competences and learning outcomes for the occupation Menager in rural tourism. Acta Turistica Nova, Vol. 9., No. 1., pp. 41-58.
 3. Bosnić, I., Tubić, D., Stanišić, J. (2014): Role of destination management in strengthening the competitiveness of Croatian tourism. Ekonomski vjesnik (ISSN 0353-359X), Vol. 27., No. 1: 153-171)
 4. Bedeković, V., Bosnić, I., Jaković, B. (2014): An intercultural personnel competence in cultural tourism. U: Perić, J. (ur.) 22nd Biennial International Congress: Tourism & Hospitality Industry 2014 – Trends in Tourism and Hospitality Management, (ISSN 1848-4581), Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management (str. 471-482)
 5. Jaković, B., Tubić, D., Bosnić, I. (2014): Importance of indigenous rural products for branding of agro-tourism destination. U: Maček Tonković, A. (ur.), 3. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj. (ISSN 1848-9559), Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, (str. 48-56.)
 6. Bosnić, I., Tubić, D., Tukera, E. (2014): Cikloturizam u internet okruženju. U: Breslauer, N. (ur.), Zbornik radova 3. Međunarodne konferencije „Menadžment turizma i sporta“, God. 3., Broj 3., (ISBN: 978-953-56303-8-8), Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu, (str. 191-196.)
 7. Bosnić, I., Tubić, D. (2013): The use of information and communication technology in agro-tourism of Slavonia and Baranja, U: Plenković, J. (ur.) Society and Technology- Dr. Juraj Plenković 2013.(ISBN: 978-953-6226-25-2), Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo, (str. 552 – 563).
 8. Tubić, D., Bosnić, I. (2013): EU funds importance for tourism of Virovitica-podravina county, U: Jautz, U., Turkalj, Ž. (ur.), Interdisciplinary management research IX, (ISBN 978-953-253-117-6), Opatija: Ekonomski fakultet u Osijeku, (str. 915-924.).
 9. Bosnić, I., Bakan, R. (2012):Prospects for development of ecotuorism in regional park Mura Drava, U: Galetić, L., Šimurina, J. (ur.), 6 th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future”(ISBN 978-953-6025-57-2), Šibenik: Faculty of Economics and Business University of Zagreb, (str. 1257-1267)
 10. Bosnić, I. (2012): River tourism in Eastern Croatia: Perspectives for development, U: Maček Tonković, A. (ur.), 1. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske- jučer, danas, sutra, (ISBN 978-953-253-106-0), Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, (str. 216-222.)
 11. Bakan, R., Bosnić, I.  (2012): Public-private partnership: a model for sustainable tourism development in Regional Park Mura-Drava the possibility of tourist valorization of abandoned army barracks, U: Maček Tonković, A. (ur.), 1. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske- jučer, danas, sutra, (ISBN 978-953-253-106-0), Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, (str. 201-206.)
 12. Ćurić, K., Bosnić, I. (2012):Introducing sweet patato in tourist offer: Case Study of Pustara Višnjica, U: Maček Tonković, A. (ur.), 1. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske- jučer, danas, sutra, (ISBN 978-953-253-106-0), Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, (str. 223-229.)
 13. Bosnić, I., Tubić, D. (2012): Globalization and agrotourism development: the case of Slavonia and Barania, U: Jautz, U. , Turkalj, Ž. (ur.), Interdisciplinary management research VIII , (ISBN 978-953-253-105-3), Opatija: Ekonomski fakultet u Osijeku, (str. 1011-1020.)
 14. Tubić, D. , Bosnić, I. , Blažević, Z. (2012):Biciklističke rute u razvoju sportsko-rekreativnog turizma Međimurja, U: Breslauer, N. (ur.), Međunarodna konferencija o menadžmentu u turizmu i sportu, (ISSN: 1848-4514),Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu, (str. 263-268.)
 15. Bosnić, I. (2011): Agroturizam u globalizacijskim procesimaPraktični menadžment 2 (3), (ISSN: 1847-8107), (str.103-112.)
 16. Budimir, M., Bosnić, I. (2011): New world order influenced by globalization and information – communication technologies. U:Barković, D. et.al. (ur.) Interdisciplinary management research VII (ISBN: 978-953-253-096-4, ISSN: 1847-0408), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, Postgraduate Studies „Management“; Hochschule Pforzhein University (str. 924-932.)
 17. Garača, N., Blažević, Z., Bosnić, I., (2010): Uloga i zastupljenost komunikacijskih vještina u srednješkolskom obrazovanju kadrova u turizmu.  U:  Plenković,  J.  (ur.)  Društvo  i  tehnologija  2010. (ISBN:978-953-6226-22-1), Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo (str.255 – 264.)
 18. Garača, N., Blažević, Z., Bosnić, I.( 2010): Značajke komunikacijskih vještina u edukaciji kadrova u turizmu. U: Breslauer, N. (ur.) Zbornik radova Stručni kadrovi u turizmu. (ISSN: 1847-4381) Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu (str. 87 – 93.)
 19. Prelas Kovačević, A., Bosnić, I. (2010): Upravljanje ljudskim potencijalima u funkciji unapređenja kvalitete putničkih agencija na području Republike Hrvatske. U: Herceg, N., Unković, S. i sur. (ur.) International conference on tourism and environment  ICTE 2010. (ISBN:978-9958-9038-2-3) Sarajevo: IUPNB (str.345-352.)
 20. Blažević, Z., Bosnić, I. (2009): Ruralni turizam u općini Pitomača. U: Bedeković, V. (ur.) Zbornik  radova Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, (ISBN:1847-4381)Virovitica: Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici (str.157 – 166.)

Izlaganja na kongresima, znanstvenim skupovima i konferencijama:

 1. Bosnić, I., Bakan, R. (2012): Prospects for development of ecotuorism in regional park Mura Drava. 6 th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future”, Šibenik, 13-16. lipnja 2012.
 2. Bosnić, I. (2012): River tourism in Eastern Croatia:Perspectives for development. 1. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske- jučer, danas, sutra, Osijek, 17-18. svibanja 2012.
 3. Bosnić, I. , Tubić, D. (2012): Globalization and agrotourism development: the case of Slavonia and Barania, Interdisciplinary management research VIII , Opatija, 11-13. svibnja 2012.
 4. Garača, N., Blažević, Z., Bosnić, I. (2010): Uloga i zastupljenost komunikacijskih vještina u srednješkolskom obrazovanju kadrova u turizmu.  17. Međunarodni znanstveni skup “Društvo i tehnologija 2010.”, Zadar, 28.-30. 6. 2010.
 5. Prelas Kovačević, A., Bosnić, I. (2010): Upravljanje ljudskim potencijalima u funkciji unapređenja kvalitete putničkih agencija na području Republike Hrvatske. International conference on tourism and environment  ICTE 2010., Sarajevo: 4.-5. 3. 2010.

Javna predavanja:

 1. Javno predavanje na temu „Uloga Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u profesionalnom usmjeravanju“ na Okruglom stolu u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Područne službe Virovitica u sklopu Sajma poslova (13.3.2009.)
 2. Javno predavanje na temu „Dodaj znanje iskustvu“ na Okruglom stolu u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Područne službe Virovitica (30.9.2009.)