mr.sc. Neven Garača, viši predavač

Kontakt:

Rad sa studentima (konzultacije):  

srijeda 15,00 – 17,00

Životopis: 

1979. u Srednjoškolskom centru Daruvar završava Srednju upravnu školu čime stječe zvanje upravnog tehničara. 1995.godine završava Ekonomski fakultet u Zagrebu, Poslovna ekonomija, smjer marketing, čime stječe zvanje diplomiranog ekonomiste. 2005. godine magistrirao je na Poslijediplomskom studiju Marketinga EF Osijek obranivši znanstveni magistarski rad pod naslovom “Utjecaj integrirane marketinške komunikacije na image proizvoda”, pod mentorstvom prof. dr. sc. Tanja Kesić (EF Zagreb). Od 1985.do 1996. godine zaposlen je na raznim administrativnim i računovodstvenim poslovima u Centru za socijalnu skrb u Pakracu. Od 1996. do 2002. godine radi kao voditelj odjela računovodstvenih i financijskih poslova u Centru za socijalnu skrb u Pakracu, a 2003. postaje voditelj marketinga i prodaje prehrambene industrije “Daruvarčanka” d.o.o. u Daruvaru. 2004. godine postaje ravnateljem javne ustanove socijalne skrbi Doma za starije osobe. Od 2007. do 2008. godine zaposlen je kao vanjski suradnik u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, a od 1.6.2008. zaposlen je u stalni radni odnos na radnom mjestu predavača. 2011. godine stječe izbor u zvanje višeg predavača.

Interesi: 

Komunikacija u upravljačkim i organizacijskim procesima (ili područja) menadžment, organizacija, komunikacija

Nastava: 

 • Osnove ekonomije
 • Menadžment
 • Poslovno komuniciranje

Objavljeni radovi:

 1. Garača, N. (2005): Image – održiva konkurentska prednost. Računovodstvo i financije 51(11), (ISSN 0350-4506), (Str.133-135)
 2. Garača, N. (2008): Utjecaj marketinške komunikacije na razvoj ljudskih vrijednosti. U: Kos, I. (ur.) Utjecaj znanja na ljudske vrijednsoti, (ISSN 1846-7539),Varaždin: Elektrostrojarska škola Varaždin (str. 40 – 44)
 3. Garača, N. (2009): Poznavanjem stavova potrošača do konkurentskih prednosti poslovne organizacije. U:Cvitan, O. (ur.) Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku 3 (1-2) (ISSN: 1846-6699), Šibenik: Veleučilište u Šibeniku  (str. 145 – 155)
 4. Garača, N., Pavković, Lj., Prelas-Kovačević, A. (2009): Upravljanje ljudskim potencijalima i stavovi zaposlenika na primjeru Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik. Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 5 (19), (ISSN 1845 – 3082) http./www.hcjz.hr/pr.php?id=14071 (22. 9. 2010.)
 5. Garača, N. (2009): Segmentiranje računovodstvenih usluga i njihov marketing. U:Radačić, M. (ur.) Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, 3 (3-4) (ISSN 1846-6656), Šibenik: Veleučilište u Šibeniku (str. 121 – 128)
 6. Tolušić, Z., Garača, N., Blažević, Z., (2010): Može li recesija biti šansa hrvatskom turizmu. U:programski odbor (ur.), izdavač Lučić, B. Međunarodna konferencija o turizmu i okolišu, Sarajevo 2010., (ISBN 978-9958-9038-2-3), Sarajevo: Internacionalni univerzitet „Philip Noel-Baker“,     ( str. 179 – 194)
 7. Garača, N., Blažević, Z., Bosnić, I., (2010): Značaj komunikacijskih vještina u edukaciji kadrova u turizmu. U: Breslauer, N. (ur.) Hrvatski znanstveno stručni skup o menadžemntu u turizmu i sportu. (ISSN: 1847-5469), Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu (str. 87 – 93)
 8. Garača, N., Blažević, Z., Bosnić, I. (2010):Uloga i zastupljenost komunikacijskih vještina u srednjoškolskom obrazovanju kadrova u turizmu. U: Plenković, J. (ur.) Društvo i tehnologija 2010. (ISBN: 978-953-6226-22-1), Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo (str. 255 – 264)
 9. Garača, N.,Marjanović, I. (2010): Uloga poslovnih anđela u poduzetništvu. Praktični menadžment, 1 (1), (ISSN 1847-8107), (str. 75-80)
 10. Garača, N.,Kadlec, Ž., Cvrtila, I.(2011): Razumijevanje interkulturalne komunikacije, potreba modernog menadžera. U:Plenković, M. Galičić, V. (ur.) Društvo i tehnologija 2011. (ISBN: 978-953-6226-22-1), Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo & NONACOM (str.369-377)
 11. Garača, N., Ratković, M., Raletić, S., (2012) Komunikacijom do konkurentskih prednosti, U:Plenković, M., (ur.), Društvo i tehnologija 2012.- dr. Juraj Plenković, (ISBN: 978-953-6226-23-8), Zagreb, IFCA i dr., (str. 347-357).
 12. Raletić, S., Janjušić, D., Garača, N., (2013): Metode za mjerenje različitih oblika promocije preko interneta, Praktični menadžment,  4 (1), (ISSN: 1847 – 8107), (str. 33 – 42).