ODJEL ZA TURIZAM
VISOKE ŠKOLE ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI
PROČELNIK ODJELA
ime i prezime zvanje e-mail telefon kabinet
Rikard Bakan, mag.oec. viši predavač rikard.bakan@vsmti.hr 033/492-274 2-14
ČLANOVI VIJEĆA ODJELA
ime i prezime zvanje e-mail telefon kabinet
dr.sc. Dejan Tubić docent i viši predavač dejan.tubic@vsmti.hr 033/492-261 2-16
dr.sc. Irena Bosnić profesor visoke škole irena.bosnic@vsmti.hr 033/492-275 2-03
Rikard Bakan, mag.oec. viši predavač rikard.bakan@vsmti.hr 033/492-274 2-14
Ivana Vidak, dipl.bibl. i prof. viši predavač ivana.vidak@vsmti.hr 033/492-256 1-13
Božidar Jaković, mag.oec. viši predavač bozidar.jakovic@vsmti.hr 033/492-263 2-17
Maja Resner, prof. predavač maja.resner@vsmti.hr 033/492-260 1-12
Dino-Dominik Magić, mag.educ.philol.angl. asistent dino.doninik.magic@vsmti.hr 033/492-260 1-12
Martina Kovačević, struč.spec.oec. asistent martina.kovacevic@vsmti.hr 033/492-260 1-12
Marko Blažević student marko.blazevic@vsmti.hr
Iva Blažev student iva.blazev@vsmti.hr