Stručno vijeće Visoke škole čine:

 1. dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.
 2. dr. sc. Irena Bosnić, v.pred.
 3. dr. sc. Anita Prelas Kovačević, prof.v.š.
 4. dr.sc. Zrinka Blažević Bognar, v.pred.
 5. mr.sc. Neven Garača, v.pred.
 6. Rikard Bakan, mag. oec., v. pred.
 7. dr. sc. Dejan Tubić, v.pred.
 8. mr.sc. Damir Ribić, v.pred.
 9. Mladena Bedeković, univ. spec. oec., v.pred.
 10. Željka Kadlec, univ. spec. oec., pred.
 11. Božidar Jaković, mag.oec., pred.
 12. Enes Ciriković, dipl. ing., pred.
 13. Ivan Heđi, dipl.ing., v.pred.
 14. Marijana Špoljarić, prof., v.pred.
 15. Ivana Vidak, prof., pred., pred.
 16. Ivan Špeh, mag. ing.el., pred.
 17. Danijela Vakanjac, mag.oec., pred.
 18. Antonio Šarabok, mag.ing.comp., asistent
 19. Juraj Randelj, mag.oec., asistent
 20. Marko Hajba, mag.math., asistent
 21. Dragica Kiralj, dipl. oec.
 22. Tomo Tomić
 23. Kruno Turčić
 24. Barbara Strapač
 25. Vanessa Zagorščak