Stručno vijeće Visoke škole čine:

 1. dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.
 2. dr. sc. Irena Bosnić, prof.v.š.
 3. dr. sc. Anita Prelas Kovačević, prof.v.š.
 4. dr.sc. Zrinka Blažević Bognar, prof.v.š.
 5. mr.sc. Neven Garača, v.pred.
 6. Rikard Bakan, mag. oec., v. pred.
 7. dr. sc. Dejan Tubić, v.pred.
 8. mr.sc. Damir Ribić, v.pred.
 9. Mladena Bedeković, univ. spec. oec., v.pred.
 10. Željka Kadlec, univ. spec. oec., pred.
 11. Božidar Jaković, mag.oec., v.pred.
 12. Enes Ciriković, dipl. ing., pred.
 13. Ivan Heđi, dipl.ing., v.pred.
 14. Marijana Špoljarić, prof., v.pred.
 15. Ivana Vidak, prof., pred., v.pred.
 16. Danijela Vakanjac, mag.oec., pred.
 17. Marko Hajba, mag.math., pred.
 18. Maja Resner, prof., asistent
 19. Mario Pecimotika, mag.educ.phys.et.inf., asistent
 20. Dino Dominik Magić, mag.educ.philol.angl., asistent
 21. Dragica Kiralj, dipl. oec., predstavnica zaposlenika
 22. Ivana Vidas, studentica, predstavnica studenata
 23. Iva Blažev, studentica, predstavnica studenata
 24. Valentino Špoljarić, student, predstavnik studenata
 25. Mario Brbot, student, predstavnik studenata