Stručno vijeće Visoke škole čine:

 1. dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.
 2. dr. sc. Irena Bosnić, v.pred.
 3. dr. sc. Anita Prelas Kovačević, prof.v.š.
 4. dr.sc. Zrinka Blažević Bognar, v.pred.
 5. mr.sc. Neven Garača, v.pred.
 6. Rikard Bakan, mag. oec., v. pred.
 7. dr. sc. Dejan Tubić, pred.
 8. mr.sc. Damir Ribić, v.pred.
 9. Mladena Bedeković, univ. spec. oec., v.pred.
 10. Željka Kadlec, univ. spec. oec., pred.
 11. Božidar Jaković, mag.oec., pred.
 12. Enes Ciriković, dipl. ing., pred.
 13. Ivan Heđi, dipl.ing., v.pred.
 14. Marijana Špoljarić, prof., v.pred.
 15. Ivana Vidak, prof., pred., pred.
 16. Ivan Špeh, mag. ing.el., pred.
 17. Antonio Šarabok, mag.ing.comp., asistent
 18. Juraj Randelj, mag.oec., asistent
 19. Marko Hajba, mag.math., asistent
 20. Dragica Kiralj, dipl. oec.
 21. Tomo Tomić
 22. Kruno Turčić
 23. Barbara Strapač
 24. Vanessa Zagorščak