Stručno vijeće Visoke škole čine:

 1. dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š.
 2. dr. sc. Irena Bosnić, v.pred.
 3. dr. sc. Anita Prelas Kovačević, prof.v.š.
 4. dr.sc. Zrinka Blažević Bognar, v.pred.
 5. mr.sc. Neven Garača, v.pred.
 6. Rikard Bakan, mag. oec., v. pred.
 7. dr. sc. Dejan Tubić, v.pred.
 8. mr.sc. Damir Ribić, v.pred.
 9. Mladena Bedeković, univ. spec. oec., v.pred.
 10. Željka Kadlec, univ. spec. oec., pred.
 11. Božidar Jaković, mag.oec., pred.
 12. Enes Ciriković, dipl. ing., pred.
 13. Ivan Heđi, dipl.ing., v.pred.
 14. Marijana Špoljarić, prof., v.pred.
 15. Ivana Vidak, prof., pred., pred.
 16. Danijela Vakanjac, mag.oec., pred.
 17. Juraj Randelj, mag.oec., asistent
 18. Marko Hajba, mag.math., asistent
 19. Dragica Kiralj, dipl. oec.
 20. Tomo Tomić
 21. Kruno Turčić
 22. Barbara Strapač
 23. Vanessa Zagorščak