Upravno vijeće

Upravno vijeće2018-03-26T15:06:30+00:00

Upravno vijeće čine:

  1. doc.dr.sc. Vesna Bedeković, prof. v. š., predsjednica
  2. Branko Ptiček, član
  3. Bojan Mijok, mag. oec., član
  4. Rikard Bakan, mag. oec., v. pred., član
  5. Ivana Vidak, prof. i. dipl. bibl., pred., članica