Upravno vijeće čine:

  1. izv.prof. dr.sc. Vesna Bedeković, prof.v.š. , predsjednica
  2. Branko Ptiček, član
  3. Bojan Mijok, mag. oec., član
  4. Rikard Bakan, mag. oec., v. pred., član
  5. Ivana Vidak, prof. i. dipl. bibl., v.pred., članica