Voditeljica studentske referade

Jasmina Karnik, dipl.oec.

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak: 07,00 – 15,00 h

PAUZA: 10.00-10.30 h

Srijeda: 10,00 – 18,00 h

PAUZA:13.00-13.30 h

Rad sa studentima:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak:

11.00 – 14.00 h

Srijeda:

11.00 – 13.00 h
15.00 – 18.00 h

Marija Klipa, dipl. iur.

voditeljica studentske referade

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak: 07,00 – 15,00 h

PAUZA: 10.00-10.30 h

Srijeda: 10,00 – 18,00 h

PAUZA:13.00-13.30 h

Rad sa studentima:

ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak: 

11:00 – 14:00 h

srijeda: 

11.00 – 13.00 h
15.00 – 18.00 h

Marina Čordašev

stručni referent u studentskoj referadi

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak: 07,00 – 15,00 h

PAUZA: 10.00-10.30 h

Srijeda: 10,00 – 18,00 h

PAUZA:13.00-13.30 h

Rad sa studentima:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak:

11.00 – 14.00 h

Srijeda:

11.00 – 13.00 h
15.00 – 18.00 h