“Virovitički model”

“Virovitički model”2018-09-17T15:28:16+00:00

Rad Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici od njena osnutka najvećim dijelom se financira iz Državnog proračuna posredstvom resornog Ministarstva znanosti i obrazovanja, te dijelom iz proračuna Virovitičko-podravske županije i proračuna svih jedinica lokalne samouprave (3 grada i 13 općina) na području Virovitičko-podravske županije. Ovakav model kontinuiranog sufinanciranja visokog obrazovanja od strane jedinica lokalne i područne samouprave u široj javnosti je prepoznat i nazvan „Virovitičkim modelom“.