“Virovitički model”

“Virovitički model” 2017-11-23T13:36:04+00:00

Rad Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici od njena osnutka najvećim dijelom se financira iz Državnog proračuna posredstvom resornog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te dijelom iz proračuna Virovitičko-podravske županije i proračuna svih jedinica lokalne samouprave (3 grada i 13 općina) na području Virovitičko-podravske županije. Ovakav model kontinuiranog sufinanciranja visokog obrazovanja od strane jedinica lokalne i područne samouprave u široj javnosti je prepoznat i nazvan „Virovitičkim modelom“.