Odlukom dekana Visoke škole Virovitica od 07. listopada 2019. po točki j) Javnog natječaja (KLASA: 112-01/19-01/04, URBROJ: 2189-74-19-11 od 19. lipnja 2019.) za zaposlenje jednog izvršitelja/ice na radno mjesto namještenika III. vrste (domar) Centra za studentski standard Visoke škole Virovitica, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rok od 2 mjeseca, izabran je kandidat Saša Cabunac, Brezik 1i, Lukač.


Odlukom Stručnog vijeća Visoke škole Virovitica od 03. rujna 2019. po točki b) Javnog natječaja (KLASA: 112-01/19-01/04, URBROJ: 2189-74-19-11 od 19. lipnja 2019.) za izbor i zaposlenje jednog izvršitelja/ice u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili polje elektrotehnika, ili za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika ili polje fizika, ili za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme) izabran je kandidat Mario Pecimotika, M.P.Miškine 66, Pitomača.