Kruno Turčić (ak.godina 2018./2019.)

Dario Pavić (ak.godina 2017./2018.)

Iva Ribić (ak.godina 2016./2017.)

Loida Šerfezi (ak.god. 2015./2016.)

Loida Serfezi rođena je 9. kolovoza1994. godine u Virovitici. Osnovnu školu završila je u Grubisnom Polju, nakon toga upisuje i Opću gimnaziju koju završava 2013. godine. Iste godine upisuje prijediplomski stručni studij Poduzetnistva, smjer Poduzetnistvo usluga na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Najprije kao član, a kasnije kao predsjednica Studentskog zbora Visoke škole sudjeluje u brojnim aktivnostima Studentskog zbora vezanima za organizaciju i rad savjetovališta za studente, organizaciju brucošijade, organizaciju humanitarnih akcija dobrovoljnog darivanja krvi, te sudjelovanje u promidžbenim aktivnostima Visoke škole Virovitica.


Dominik Kadežabek (ak.god. 2014./2015.)

Rođen je 31. prosinca 1994. godine u Koprivnici. Osnovnu školu završio je u Đurđevcu, gdje upisuje i Opću gimnaziju dr. Ivana Kranjčeva, koju završava 2013. godine. Iste godine upisuje prijediplomski stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Najprije kao član, a kasnije kao predsjednik Studentskog zbora Visoke škole sudjeluje u brojnim aktivnostima Studentskog zbora vezanima za organizaciju i rad savjetovališta za studente, organizaciju brucošijade, organizaciju humanitarnih akcija dobrovoljnog darivanja krvi, te sudjelovanje u promidžbenim aktivnostima Visoke škole Virovitica.


Igor Tomušić (ak.god. 2013./2014.)

Rođen je 23.11.1989. godine u Dubrovniku. Osnovnu školu završio je u Petrinji sa vrlo dobrim uspjehom, nakon čega upisuje srednju Ekonomsku školu u Sisku. Srednju školu završava 2008. godine, a iste godine upisuje stručni Upravni studij na Veleučilištu u Požegi. Stručni studij Poduzetništva usluga na Visokoj školi godine za menadžment u turizmu i informatici upisao je u prvoj generaciji studenata stručnog studija Poduzetništvo usluga, 2011. godine. Tijekom studiranja aktivno je sudjelovao u radu Studentskog zbora, prvo kao član, a potom i kao predsjednik studentskog zbora, organizirajući brojne aktivnosti Studentskog zbora, kao što su dobrovoljno darivanje krvi studenata, organiziranje brucošijade i darivanja dječjeg vrtića, te sudjelovanje u promidžbenim aktivnostima Visoke škole, kao što su Sajam poslova i Forum struke. 17. rujna 2014. godine obranio je završni rad s temom „Gerila marketing“ pod mentorstvom Zrinke Blažević, univ. spec. oec. s ocjenom izvrstan te stekao akademski naziv stručnog prvostupnika ekonomije, smjer poduzetništvo usluga. Ubrzo nakon završetka studija zapošljava se u IT tvrtci Plava tvornica d.o.o.


Željka Hajba (ak.god. 2012./2013.)

Rođena je 18.12.1990. godine u Našicama. Živi u Orahovici gdje je završila Osnovnu školu Ivane Brlić-Mažuranić s odličnim uspjehom 2005. godine. Po završetku osnovne škole, upisala je srednju Ugostiteljsku školu u Osijeku, smjer turističko-hotelijerski komercijalist. Srednju školu završila je 2009. godine s odličnim uspjehom te je bila oslobođena polaganja mature. Sudjelovala je u provedbi projekta Građanin u Zagrebu. Nakon završene srednje škole na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici upisuje stručni studij Menadžmenta, smjer Informatički menadžment. Otvorenjem smjera Menadžment ruralnog turizma otvara joj se mogućnost za nastavak školovanja u struci te se 2010. godine prebacuje na turistički smjer. Tijekom studija aktivno je sudjelovala u radu Studentskog zbora, osobito kao predsjednica Studentskog zbora tijekom akademske 2012./2013. godine. Početkom mjeseca prosinca 2013. godine obranila je završni rad s temom „Realne i potencijalne kulturne atrakcije u funkciji razvoja kulturnog turizma na području grada Orahovice“ pod mentorstvom doc. dr. sc. Vesna Bedeković s ocjenom izvrstan te stekla  akademski naziv stručne prvostupnice ekonomije, smjer  menadžment ruralnog turizma.


Ana Bator (ak. god. 2011./2012.)

Rođena je 26. lipnja 1985. godine u Osijeku. Osnovnu i srednju, ugostiteljsko- turističku, školu završila je u Osijeku. 2004. godine upisala je studij hrvatskog jezika i književnosti i filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 2008. godine upisala je stručni studij informatičkog menadžmenta na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u drugoj generaciji studenata. Tijekom studiranja bila je korisnica državne stipendije u kategoriji osobito nadarenih studenata. 2012. godine obranila je završni rad s temom „Poduzetničke strategije ulaska na tržište“ pod mentorstvom v. pred. mr.sc. Nevena Garače i stekla  akademskog naziv stručne prvostupnice ekonomije za informatički menadžment. Iste godine upisala je i uspješno završila pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


Marija Rudec (ak. god. 2010./2011.)  

Rođena je 15. listopada 1983. godine u Virovitici. Osnovnu školu Ivane Brlić-Mažuranić završila je u Virovitici. Tijekom pohađanja osnovne škole sudjelovala je na brojnim natjecanjima znanja, a po završetku osnovnoškoloskog obrazovanja bila je proglašena najučenicom škole. Opću gimnaziju završila je u Virovitici s odličnim uspjehom, uz oslobođenje od polaganja mature. Stručni studij Informatičkog menadžmenta na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici upisala je u drugoj generaciji studenata 2008. godine. Tijekom studija aktivno je sudjelovala u radu Studentskog zbora, a osobito kao predsjednica Studentskog zbora u akademskoj godini 2010./2011. Među brojnim aktivnostima Studentskog zbora ističe kreiranje prvog izdanja Studentskog vodiča, organizaciju prve studentske brucošijade, akcije dobrovoljnog darivanja krvi studenata, kao i sudjelovanje u brojnim promidžbenim aktivnostima Visoke škole, poput Viroexpa, Agroarce i Sajma poslova. Stručni studij Informatičkog menadžmenta završila je u rujnu 2011. godine obranom završnog rada s temom „Odnosi s javnostima kao dio komunikacijskog miksa“ pod mentorstvom v.pred.mr.sc. Nevena Garače. U listopadu 2011. godine upisala je sveučilišni diplomski studij Marketinga na Ekonomskom fakultetu u Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao izvanredni student. Os 2012. godine zaposlena je u Drvnoj industriji Tvin d.o.o. u Virovitici.