-IZBORNA JEDINICA INFORMATIČKI MENADŽMENT

Rebeka Rezo (zamjenica Nina Porobić)

-IZBORNA JEDINICA MENADŽMENT RURALNOG TURIZMA

Marko Blažević (zamjenica Ivana Pavičić)

-IZBORNA JEDINICA PODUZETNIŠTVO USLUGA

Tin Gelenčer (zamjenica Samantha Barać)

-IZBORNA JEDINICA RAČUNARSTVO

Mario Brbot (zamjenik Leo Bakšaj)

– IZBORNA JEDINICA ELEKTROTEHNIKA

Valentino Špoljarić (zamjenik Domagoj Matoković)

– IZBORNA JEDINICA MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

Ivana Vidas (zamjenica Mirna Lovreković)

-IZBORNA JEDINICA DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Iva Blažev (zamjenica Vedrana Knežević)

Predsjednica Studentskog zbora: Ivana Vidas, (ivana.vidas@vsmti.hr)

Zamjenica predsjednice: Rebeka Rezo, (rebeka.rezo@vsmti.hr)