Upisi u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija

Upisi na studije koji se izvode na Visokoj školi Virovitica provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, mrežne stranice www.postani-student.hr.

Javni natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u ak.god. 2020./2021.

Upisi u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija u ak. god. 2020./21. – ljetni upisni rok

Upisi u 1. godinu preddiplomskih stručnih studija u ak. god. 2020./21. – jesenski upisni rok

Više informacija o upisima možete dobiti na:

  • e-mail: referada@vsmti.hr
  • kontakt telefon: 033/492-262 (radnim danom 11,00 – 13,00 sati)

Upisi u više godine stručnih studija Visoke škole Virovitica (reguliranje statusa studenta)

Upisi u akademsku godinu 2020./2021. (reguliranje statusa za akademsku godinu 2020./2021.) počinju u ponedjeljak 14. rujna 2020. i završavaju zaključno s petkom  9. listopada 2020. godine. 

Uvjeti za upis (upis u višu godinu studija, odnosno ponovni upis u istu godinu studija) propisani su Odlukom o uvjetima upisa studenata preddiplomskih stručnih studija u ak. god. 2020./2021., odnosno Odlukom o uvjetima upisa studenata specijalističkog diplomskog stručnog studija u ak. god. 2020./2021. Odluke su dostupne na https://www.vsmti.hr/hr/visoka-kola/dokumenti/akti-visoke-kole/odluke.html.

Posebno naglašavamo sljedeće:

  • za upis u višu godinu preddiplomskih stručnih studija redoviti i izvanredni studenti dužni su ostvariti najmanje 55 ECTS bodova u tekućoj godini studija;
  • za upis u višu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija redoviti studenti dužni su ostvariti najmanje 55 ECTS bodova u tekućoj godini studija, dok izvanredni studenti mogu upisati višu godinu bez obzira na broj stečenih ECTS bodova.

Nadalje:

  • prilikom prvog upisa više godine preddiplomskih stručnih studija student je obvezan upisati preostale ne položene kolegije, te sve kolegije iz godine studija koju upisuje;
  • prilikom prvog upisa više godine preddiplomskih stručnih studija, a nakon ponavljačke godine studija, student je obvezan upisati preostale ne položene kolegije i sve kolegije iz godine studija koju upisuje. Student može upisati i kolegije s više godine studija za koje je stekao preduvjete po studijskom programu. Ukupno opterećenje studenta u oba slučaja ne smije biti manje od 55 ECTS-a, niti veće od 70 ECTS-a;
  • prilikom ponovnog upisa iste godine preddiplomskih stručnih studija (ponavljanje), student je obvezan upisati ne položene kolegije iz iste godine studija, te kolegije s više godine studija za koje je stekao preduvjete prema studijskom programu, s tim da ukupno opterećenje studenta ne smije biti manje od 55 ECTS-a, niti veće od 70 ECTS-a. Preduvjet za upis pojedinog kolegija s više godine studija je položen kolegij s trenutne godine studija prema tablicama koje se nalaze u privitku obavijesti (tzv. „vezani predmeti“):
  • prilikom ponovnog upisa iste godine specijalističkog diplomskog stručnog studija (ponavljanje 1. godine studija) redoviti i izvanredni studenti obvezni su upisati ne položene kolegije iz iste godine studija, te bilo koji kolegij s više (druge) godine studija, s tim da ukupno opterećenje studenta ne smije biti manje od 55 ECTS-a, niti veće od 70 ECTS-a. Na specijalističkom diplomskom stručnom studiju nema tzv. „vezanih predmeta“.

Upisi u akademsku godinu 2020./2021. (upis u višu godinu, ponavljanje godine, upis apsolventske godine) bit će provedeni online. Studenti su dužni preuzeti prijavne OBRASCE, ispuniti ih i potpisati te poslati skenirano ili u obliku fotografije na e-mail: upisi@vsmti.hr počevši od 14. rujna, a najkasnije do 09. listopada 2020. godine.

Trošak za osiguranje studenata od nesretnog slučaja u iznosu od 30,00 kn (za sve studente) i participacija u troškovima studija sukladno odluci o modelu participacije studenata u troškovima studija na Visokoj školi Virovitica (ukoliko ju je student dužan snositi), podmiruje se nakon dobivanja odluke koja se studentu dostavlja na njegovu e-mail adresu.

Podsjećamo da je prije samog upisa potrebno na Studomatu provjeriti da li su evidentirane ocjene položenih ispita, te je potrebno unijeti ili izmijeniti svoje osobne podatke za akademsku godinu 2020./2021.

Uvjeti upisa studenata preddiplomskih stručnih studija Visoke škole Virovitica u ak.god. 2020./2021.

Uvjeti upisa studenata specijalističkih diplomskih studija Visoke škole Virovitica u ak.god. 2020./2021.

Tablica – pojašnjenje uvjeta upisa

Uvjeti za upis pojedinih predmeta u ak. god. 2020./2021. (tzv. „vezani predmeti“)

OBRAZAC I godina preddipl. studij (ponovni upis)

OBRAZAC II godina preddipl. studij (ponovni upis)

OBRAZAC II godina preddipl. studij (prvi upis)

OBRAZAC II godina spec. dipl. studij

OBRAZAC III godina preddipl. studij

Popis izbornih predmeta za ak.god. 2020./2021.